Akce Novinky

Bros parafínové bloky na myši a potkany 100g

Bros parafínové bloky na myši a potkany 100g
Bros parafínové bloky na myši a potkany 100g
Cena 59 Kč 49 Kč bez DPH
Rodenticid formován do bloku proti myším, krysám a jiným hlodavcům. Vysokou účinnost přípravku zaručuje opožděné působení /4-5 dní po podání/, které způsobuje, že hlodavci nespojují podání přípravku s úmrtností jiných jedinců. Způsob použití: Přípravek nutno aplikovat v místech výskytu hlodavců, v blízkosti jejich skrýší. Přípravek je nutno doplňovat tak dlouho, dokud bude odebírán, jinak nedojde k vyhubení všech jedinců. Blok umístěte na podložce. Bezpečnostní pokyny: Přípravek používejte v souladu s návodem na obalu. Nástrah se nedotýkejte holýma rukama. Přípravek přechovávejte v originálním, těsně uzavřeném obalu na suchém místě.